Tunnelplaats

Samen met de heraanleg van de Italiëlei, worden ook de Tunnelplaats en de Ankerrui heringericht. De werken worden door een andere aannemer uitgevoerd, maar de communicatie wordt mee opgenomen door de Noorderlijn. Dat komt omdat beide werven zo dicht op elkaar aansluiten.

Waarom een heraanleg?

Om de huidige circulatie van en naar de Waaslandtunnel te verbeteren en de tunnel optimaal aan te sluiten op de Leien en de Scheldekaaien worden de Tunnelplaats, de Ankerrui en de Koeikensgracht heringericht.

 

Wat verandert er voor verkeer van en naar de Waaslandtunnel?

 • Vanop de Leien:
  Alle verkeer dat via de Leien naar de Waaslandtunnel of de Scheldekaaien wil zal dit na de heraanleg via het kruispunt Italiëlei-Tunnelplaats kunnen doen. Vanuit het noorden kunnen automobilisten van aan de Koeikensgracht voorsorteren om af te slaan naar de Waaslandtunnel. In tegenstelling tot vandaag wordt die afslag ook mee opgenomen in de huidige lichtenregeling van het volledige kruispunt. Wie uit het zuiden op de Leien komt, kan blijven voorsorteren om de tunnel in te rijden, net zoals dat vandaag het geval is.
  Eens op de Tunnelplaats kan het verkeer dat richting Scheldekaaien wil deze via de Ankerrrui bereiken.
   
 • Vanop de Scheldekaaien
  Via Ankerrui zuid kan men steeds de Leien bereiken en afslaan naar het noorden of het zuiden. Via Ankerrui noord en de Koeikensgracht kan men vlot de Waaslandtunnel zelf bereiken.
   
 • Vanuit de tunnel
  Verkeer komende van Linkeroever beschikt in totaal over vier voorsorteerstroken zodat chauffeurs vlot naar het noorden en het zuiden kunnen op de Leien.

Wat verandert er op Koeikensgracht?

Met de heraanleg van de Leien vermindert het aantal kruispunten, wat zorgt voor een vlottere doorstroming. Zo verdwijnt ook het kruispunt met de Koeikensgracht. Die wordt enkelrichting naar de Leien toe. Het verkeer dat vroeger vanuit de Koeikensgracht linksaf of rechtdoor ging, kan op de Leien enkel nog naar rechts afslaan en verderop rechtdoor rijden, rechts voorsorteren richting de Waaslandtunnel of links voorsorteren om de Leien te dwarsen richting Cassiersstraat.