Tijdslijn Tunnelplaats

Ook de Tunnelplaats en de Ankerrui worden volledig heringericht. De tijdslijn vind je hier.

januari 2018 - juli 2018

heraanleg Ankerrui-zuid

De Ankerrui-Zuid wordt van gevel tot gevel heraangelegd. Nieuwe voet-en fietspaden moeten het comfort voor de zwakke weggebruiker verbeteren. Ook de rijweg wordt volledig vervangen. Via de Ankerrui-Zuid kan je nog altijd aansluiten op de Italiëlei.

april 2018 - september 2018

heraanleg Zeevaartstraat

De Zeevaartstraat krijgt een gevel-tot-gevel heraanleg. De rijweg wordt centraal aangelegd en sluit zo rechtstreeks aan op de ondergrondse parking. 

juni 2018 - september 2018

Heraanleg Ankerrui-Noord

In juni startte de heraanleg van de Ankerrui-Noord, tussen de Italiëlei en de Koeikensgracht.

september 2018 - voorjaar 2019

Heraanleg Ankerrui-Noord - Koeikensgracht

De noordzijde van de Ankerrui krijgt ook een gevel-tot-gevel heraanleg met brede voet- en fietspaden. Voor het autoverkeer voorzien we één rijstrook richting Oude Leeuwenrui en één rijstrook richting Koeikensgracht. De Koeikensgracht wordt na de heraanleg een enkelrichtingsstraat naar de Leien toe.

februari 2019 - maart 2019

Kruispunt Oude Leeuwenrui - Ankerrui

Het kruispunt van de Oude Leeuwenrui met de Ankerrui wordt compacter. In deze fase passen we de kop van de middenberm op de oude Leeuwenrui aan.

maart 2019 - mei 2019

heraanleg aansluiting Hessenplein en Oude Leeuwenrui

Omdat het kruispunt van de Ankerrui en de Oude Leeuwenrui compacter wordt, passen we ook de aansluiting van de Oude Leeuwenrui en het Hessenplein aan.

najaar 2019

heraanleg Zone Zwedenstraat

In de laatste fase leggen we de Zwedenstraat, de zone achter de Noorse kerk, heraan.