Tijdslijn Noorderlaan

januari 2016 - maart 2016

Voorbereidende nutswerken

Voor de start van de effectieve werken, verplaatsen we reeds de nutsleidingen waar mogelijk. Zo kunnen de effectieve werken vlotter verlopen.

maart 2016 - juni 2017

Aanleg trambusbaan Noorderlaan

De vroegere keerlus aan de Kinepolis-site verdwijnt en verplaatsen we naar de Havana-site. Zo rijdt de tram op de Noorderlaan over een nieuw traject van zo'n 2 kilometer tot aan het kruispunt met de Ekersesteenweg. We leggen de trambusbaan aan langs de kant van de wijk Luchtbal zodat de buurtbewoners vlot en veilig tot aan de haltes geraken.

maart 2016 - juni 2017

Heraanleg Ekersesteenweg

We vernieuwen de Ekersesteenweg tot aan de wijk Rozemaai. De rijweg krijgt een nieuwe indeling en er komen comfortabele fietspaden in rode asfalt.

maart 2016 - juni 2017

Heraanleg Noorderlaan (oostkant - kant Luchtbal)

We vernieuwen de Noorderlaan over de volledige breedte. Er zijn nog twee rijstroken richting het noorden. Een aantal kruispunt worden vereenvoudigd en er komt veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Langs de kant van de wijk Luchtbal komt een breed fietspad en een apart voetpad.

augustus 2016 - maart 2018

Fietsenstalling Havana-site

Aan het eindpunt van de Noorderlijn, de Havana-site, bouwen we een fietspaviljoen met overdekte fietsenstalling. Er is plaats voor zo'n 440 fietsen en we voorzien mogelijkheden om vlot en veilig naar de perrons te geraken. Aan het fietspaviljoen is ook een wachtlokaal voorzien voor de reizigers van het openbaar vervoer.

november 2016

Kruispunt Groenendaallaan

Het volledige kruispunt van de Groenendaallaan en de Noorderlaan krijgt een opfrisbeurt. De tramsporen worden aangepast voor de nieuwe trambaan op de Noorderlaan. Voor het autoverkeer komen er nieuwe voorsorteerstroken en voor de voetgangers en fietsers passen we de oversteekplaatsen aan zodat deze veiliger en comfortabeler zijn.

april 2017 - juni 2017

Aanleg tijdelijke parking Havanasite (114 parkeerplaatsen)

Oorspronkelijk was er aan de Havana-site een park & ride voorzien voor zo'n 350 auto's, maar tijdens de werken is beslist om deze te vervangen door een groot parkeergebouw met ruimte voor 1.700 wagens. In afwachting van het parkeergebouw leggen we een tijdelijke park & ride aan in de braakliggende zone voor het politiekantoor op de Noorderlaan. Hier zijn 114 parkeerplaatsen voorzien.

oktober 2017 - februari 2018

Bovenleiding trambaan Noorderlaanbrug

Tijdens de heraanleg van de Noorderlaanbrug enkele jaren geleden waren er reeds tramsporen aangelegd. De infrastructuur voor de bovenleiding was nog niet geplaatst, dus dat brengen we nu in orde voor de komst van de tram richting het stadscentrum.

juni 2017 - augustus 2018

Heraanleg Noorderlaan (westkant - kant bedrijven)

Nadat de oostkant van de Noorderlaan is aangelegd, verschuift de werfzone naar de westkant (kant van de bedrijven). Ook daar leggen we twee rijstroken aan alsook lokale parallelwegen voor een vlotte bereikbaarheid van de bedrijven. Voor de zwakke weggebruikers voorzien we een gecombineerd voet- en fietspad.

zomer 2019 - eind 2020

Parkeergebouw Havana-site

Het parkeergebouw aan de Havana-site bestaat uit twee beuken. In totaal zijn er zo'n 1.700 parkeerplaatsen voorzien.