Tijdslijn Eilandje

Hier vindt u een overzicht van de werken voor de Noorderlijn op het Eilandje met de bijhorende timing

november 2015 tot mei 2016

Voorbereidende nutswerken Rijnkaai

Voor de aanleg van de trambaan en de nieuwe riolering op de Rijnkaai, Tavernierkaai en de Van Meterenkaai worden een aantal nutsleidingen verplaatst.

mei 2016 tot augustus 2017

Trambaan Rijnkaai en keerlus Batavia

Tramlijn 7 wordt doorgetrokken van aan de Sint-Pietersvliet tot in de Bataviastraat. We stoppen de Van Meterenkaai, Tavernierkaai, Rijnkaai en Bataviastraat in een nieuw jasje.

augustus 2016 - november 2017

Vervanging Londenbrug

De Londenburg wordt vervangen door een nieuw exemplaar, waar naast het verkeer ook de tram over rijdt.  Het autoverkeer kan gedurende de werken niet meer over het dok. Voor voetgangers en fietsers wordt er een tijdelijke brug voorzien aan het Willemdok.

mei 2017 - mei 2018

Tramsporen Londen- en Amsterdamstraat

De Londen- en Amsterdamstraat werden enkele jaren geleden heraangelegd. Met Noorderlijn leggen we de tramsporen aan in de daarvoor voorziene trambedding.

februari 2017 - september 2018

Trambaan Kempenstraat

Door deze aanleg kan de tram vanuit de Kempenstraat aansluiten op de trambusbaan op de Noorderlaan.

januari 2018 - voorjaar 2019

Tramsporen Kattendijkdok-Oostkaai - Mexicostraat

Met de heropwaardering van de Cadixwijk werd Kattendijkdok-Oostkaai volledig heraangelegd, inclusief trambaan. De sporen, die leggen we met de Noorderlijn aan. Ook in de Mexicostraat wordt er een trambedding voorzien. Zo kan de tram naar het nieuwe Havenhuis sporen. 

februari 2018 - najaar 2019

Heraanleg Hardenvoortviaduct

Het Hardenvoortviaduct wordt volledig gerenoveerd. Voor het autoverkeer zijn er in beide richtingen 2 rijstroken voorzien.

augustus 2018 tot oktober 2018

Tramsporen op Mexicobruggen

Voor het eerst zal er een tram over de Mexicobruggen rijden. De oostelijke brug reserveren we voor het tramverkeer. Autoverkeer rijdt over de westelijke brug.