Rooseveltplaats

De omgeving van de Rooseveltplaats wordt volledig heraangelegd met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en trams.

Minder perrons

We maken de Rooseveltplaats overzichtelijker en veiliger. De traminfrastructuur breidt uit waardoor er minder bussen nodig zijn in het centrum. Zo verdwijnen de busperrons voor het Koninklijk Atheneum en komt er meer openbare ruimte. De drie overige busstations worden vereenvoudigd met behoud van de bestaande bomen.

Veiligere kruispunten

De kruispunten ter hoogte van de Kipdorpbrug en op de Rooseveltplaats worden ook vereenvoudigd en vernieuwd om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden.

Vier kwadranten

Voor de heraanleg delen we de Rooseveltplaats op in vier kwadranten. We werken altijd aan één kwadrant zodat de andere drie bereikbaar blijven. Op die manier blijft de Rooseveltplaats steeds toegankelijk voor de trams en bussen.

De bussen die sinds de knip van de Leien verhuisden naar de Quellinstraat keren terug wanneer de Rooseveltplaats volledig is heraangelegd.