Tijdslijn Noorderleien

Hier vindt u een overzicht van de werken voor de Noorderlijn op de Noorderleien met de bijhorende timing

maart 2016 tot juni 2017

Tramtunnel

In juni 2017 werd de metrotunnel in gebruik genomen door lijn 8 en 10

maart 2016 tot voorjaar 2019

Frankrijklei

Het laatste deel van de Frankrijklei tussen de Maria-Theresialei en de De Keyserlei wordt langs weerszijden afgewerkt. Het gaat hier om een lokale weg voor autoverkeer, alsook het voet- en fietspad.

september 2016 tot najaar 2019

Premetrostation Opera

De bestaande niveaus -1 en -2 krijgen een grondige facelift. Niveau -3 wordt na 40 jaar eindelijk afgewerkt en in gebruik genomen.

juni 2017 tot juli 2018

Operaplein

Half juli 2018 werd het Operaplein opengesteld. Voetgangers en fietsers krijgen alle ruimte. Bovengronds is er enkel nog een weg voor plaatselijk verkeer en een tramlijn.

juni 2017 tot zomer 2019

De Keyserlei

De Keyserlei wordt volledig heraangelegd zoals het reeds aangelegde deel van de De Keyserlei.

We starten de werken met opbreken en aanbrengen van waterdichting op de dakplaat van de premetro aan de kant van de A-Tower. Deze werken duren tot eind augustus. In september verplaatst de werfzone zich naar de handelaars aan de overkant van de Antwerp Tower. Hier werken we tot eind juni 2019.

juni 2017 - midden 2020

Rooseveltplaats en Kipdorpbrug

Begin juli is de aannemer gestart met de aanleg van nieuwe sporen op de Rooseveltplaats en de Kipdorpbrug.

Voor auto’s, fietsers en voetgangers voorzien we op beide kruispunten een omleiding. Eind augustus liggen de nieuwe sporen er en is doorgaand verkeer terug mogelijk.

Het kwadrant aan de Opera werd in gebruik genomen in juni 2018.

juni 2017 tot najaar 2019

Italiëlei

De centrale trambaan en hoofdweg is reeds aangelegd. Nu werken we aan de parallelwegen aan beide zijden.

november 2017 tot december 2018

Teniersplaats

De dakplaat van het premetro station wordt opnieuw waterdicht gemaakt, we vernieuwen en verleggen de nutsleidingen om uiteindelijk het volledige plein opnieuw aan te leggen.  Onder de Teniersplaats komt een ondergrondse fietsenstalling voor 310 rijwielen.