Update: fasewissel Noorderplaats verschuift naar21 februari

Italiëlei
- 14 Feb 2018

Door de aanhoudende koude kan de aangekondigde fasewissel op de Noorderplaats niet doorgaan. Bij lage temperaturen is het namelijk niet mogelijk om te asfalteren. Daarom verschuift de fasewissel naar 21 februari.

Met de nieuwe fase verschuift de werfzone naar de zijde van de Londentower. In deze fase leggen we het nieuwe voet- en fietspad aan en de rijstroken richting zuiden. Tegelijkertijd gaat er ook een stuk van het Hardenvoortviaduct in werf. De rijstroken richting Leien worden vanaf dan heraangelegd.

Wat wijzigt er voor voetgangers?

Voetgangers op de Noorderplaats kunnen steeds langs de werf of nemen een alternatieve route via het binnenplein achter de gebouwen van de Holiday Inn en Londen Tower.

Wat wijzigt er voor fietsers?

  • Fietsers volgen net als voetgangers de alternatieve route via het binnenplein achter de gebouwen van de Londen Tower en Holiday Inn door. 
  • De oversteek ter hoogte van de Duboisstraat verdwijnt. Fietsers kunnen weer oversteken ter hoogte van de Ellermanstraat.

Wat wijzigt er voor autoverkeer?

  • Verkeer uit de Londenstraat kan voortaan rechtstreeks naar het Hardenvoortviaduct rijden zonder eerst een ommetje te maken via de Italiëlei.
  • Verkeer op het Hardenvoortviaduct richting Italiëlei heeft 2 rijstroken ter beschikking, richting Noorderlaan 1 rijstrook. 

Klik hier voor een bereikbaarheidsplan van de situatie.