Overzicht planning Italiëlei

Italiëlei
- 10 Sep 2018

Nadat de aannemer zich tijdens de zomer geconcentreerd heeft op de afwerking van de Noorderlaan kunnen de ploegen terug aan de slag op de Italiëlei.

Italiëlei tussen de Van Boendalestraat en de Paardenmarkt

Vanaf 10 september gaat de aannemer op dit deel verder met de afwerking. Tegen half november is deze zone volledig afgewerkt (voetpad, parallelweg en fietspad). Op vraag van de politie is er slechts één werfingang ingericht om sluipverkeer over de werf te vermijden.

Italiëlei tussen de Paardenmarkt en de Tunnelplaats

De afwerking is hier reeds goed gevorderd. Tegen half oktober zullen ook de parallelweg en het fietspad afgewerkt zijn.

Italiëlei tussen de Tunnelplaats en de Holiday Inn

Op 10 september start de aannemer hier met de aanleg van de riolering. Tegen het jaareinde is deze zone volledig afgewerkt.

Italiëlei tussen de Violierstraat en de Vondelstraat

Op 17 september starten hier de werken terug. Eerst wordt het resterende asfalt verwijderd waarna de aannemer start met rioleringswerken. Het aanleggen van de riolering duurt tot half november. Tijdens de rioleringswerken wordt de werf overdag afgesloten voor alle autoverkeer. Het tijdelijk voetpad verbeteren we met steenslag. De volledige afwerking is voorzien tegen maart 2019.

Italiëlei tussen de Vondelstraat en de Cassierstraat

Op 17 september starten onze archeologen hier met onderzoek naar het bastion van de Rode Poort. De werken voor de Noorderlijn doorkruisen immers de massieven van het bastion. Deze muren worden archeologisch onderzocht en opgemeten. Dit neemt een twintigtal dagen in beslag. Begin november start de aannemer dan met rioleringswerken. Tijdens de rioleringswerken wordt de werf overdag (tussen 7 uur ‘s morgens en 17 uur ‘s avonds) afgesloten voor alle autoverkeer. De volledige afwerking is voorzien in maart 2019.

Italiëlei tussen de Cassiersstraat en de Ellermanstraat

Vanaf half november gaat de nieuwe hoofdweg in deze zone in gebruik en en verschuift de werf naar de gevels van de huizen. De nutsmaatschappijen komen eerst aan de beurt en starten met voorbereidende werken. De volledige afwerking is hier eveneens voorzien in maart 2019.

Er staat heel wat te gebeuren waarvoor de aannemer de nodige ruimte nodig heeft. Mogen we dan ook vragen om het parkeerverbod op de werf te respecteren. Ook de gegarandeerde toegang tot de garages van 17 tot 7 uur zal terug strikt worden toegepast.