de rode poort

Met de start van de werken op de Italiëlei, kregen onze archeologen de kans om ook het bastion van de Rode poort in kaart te brengen. Dat situeerde zich ter hoogte van de huidige Paardenmarkt en Tunnelplaats.

De Rode Poort

De Rode Poort situeerde zich op de huidige Paardenmarkt. Ten zuiden van de poort lag een halfbastion. Dat zorgde voor een extra verdedigingswal wanneer de brug werd aangevallen. Het volledige bastion lag ten noorden van de brug en kon aan die zijde instaan voor de verdediging. Dat bastion was gelegen aan de Tunnelplaats, waar ook het waterreservoir voor de stad lag.

De brouwerskelder

Met de werken aan de Tunnelplaats doen onze archeologen onderzoek naar de vroegere brouwerskelder. Die stond in verbinding met het waterreservoir dat deel uitmaakte van de stadsomwalling. De brouwerskelder voorzag het waterhuis van drinkbaar water. 

Door het gebruik van andere materialen zal de brouwerskelder bovengronds zichtbaar blijven op de Ankerrui-Zuid. 

Meer weten?

Op de site van Antwerpen Morgen vindt u meer info over de Rode Poort en het waterreservoir.