Bereikbaarheid Tunnelplaats

Vanaf 6 maart: Aansluiting kruispunt Hessenplein - Oude Leeuwenrui

Ten vroegste op 6 maart start de aannemer aan de volgende fase van de heraanleg van het kruispunt Hessen­plein - Oude Leeuwenrui. De werken duren ongeveer tot midden april. 

In deze fase sluiten we niet alleen de Oude Leeuwenrui aan op het Hessen­plein. Een deel van het Hessen­plein krijgt ook een gevel tot gevel heraanleg. Zo komt er één rijvak voor zowel het links- als rechts afslaand verkeer en vernieuwen we het voetpad aan beide zijden. Ook de riolering wordt volledig vernieuwd. De werken duren ongeveer tot midden april.

Autoverkeer

  • Tijdens de werken is het Hessen­plein doodlo­pend. Er is dus geen autover­keer mogelijk van het Hessen­plein naar de Oude Leeuwenrui.
  • Rij je via de Oude Leeuwenrui naar de Leien, dan kan je via een doorsteek ter hoogte van de Generaal Beliart­straat naar het tegenlig­gende rijvak en zo aansluiten op de Ankerrui Noord of Zuid.

Voetgangers en fietsers

Voor fietsers en voetgan­gers worden er op het Hessen­plein steeds doorgangen voorzien langsheen de gevels. Fietsers dienen hier voor de veilig­heid af te stappen.

Fase 4: februari 2019 tot april 2019

Tijdens fase wordt het kruispunt met het Hessen­plein en de Ankerrui heraan­ge­legd om het compacter en overzich­te­lijker te maken voor alle gebrui­kers. Fietsers kunnen langs beide zijden van de Waasland­tunnel via een dubbel­rich­tings­fietspad aansluiten op de Leien. Om de veilig­heid te verbeteren komt er op het kruispunt ook een aparte groenfase voor fietsers.

De werken gebeuren in verschil­lende fases. Tijdens fase 1 is het niet mogelijk om het kruispunt te dwarsen. Begin maart is deze fase van het kruispunt afgerond en start de heraanleg van de aanslui­ting naar het Hessen­plein. De timing van de werken is sterk afhanke­lijk van de weersom­stan­dig­heden.

Ook werkt de aannemer de voetpaden op de Ankerrui noord verder af. Plaatse­lijk verkeer is opnieuw mogelijk vanop de Tunnel­plaats naar Ankerrui noord richting Oude Leeuwenrui. De rijbaan van de Koeikens­gracht is eveneens afgewerkt maar loopt nog dood op de werken op de Italiëlei.

Bereikbaarheid vanaf februari 2019

  • Verkeer vanuit de Zeevaartstraat of Ankerrui noord kan via de Oude Leeuwenrui terugkeren richting Leien.
  • Verkeer vanuit het Hessenplein kan via de Oude Leeuwenrui de Scheldekaaien bereiken.
  • De Leien zijn bereikbaar via Ankerrui Zuid

Voetgan­gers en fietsers

  • Er is een doorsteek tussen het Hessenplein en de Zeevaartstraat. Fietsers vanop de Oude Leeuwenrui kunnen via de doorsteek de fietspaden aan beide zijden van de tunnel bereiken.
  • Fietsers kunnen via de Ankerrui-Noord en de Koeikensgracht de Leien bereiken.