Bereikbaarheid Tunnelplaats

Fase 3: september 2018 - voorjaar 2019

Tijdens fase 3 leggen we de Koeikensgracht en de rest van de Ankerrui ten noorden van de Waaslandtunnel heraan. Na de voorbereidende nutswerken start op maandag 17 september de aannemer met het opbreken van de rijbaan en start vanaf 28 september het aanleggen van de nieuwe riolering. Eind oktober worden er nieuwe waterleiding gelegd zodat vanaf november de heraanleg van de rijbaan van start kan gaan.

Bereikbaarheid Ankerrui noord

Vanaf september zijn de Ankerrui noord en Koeikens­gracht afgesloten voor alle verkeer.

  • De Leien zijn bereikbaar via Ankerrui Zuid
  • De Waaslandtunnel is bereikbaar via de Londen-Amsterdamstraat of de Paardenmarkt
  • De Entrepotplaats is doodlopend.
  • Garages zijn enkel bereikbaar voor 7 uur ‘s ochtends en na 17 uur ‘s avonds. Wanneer de garages kortere periodes niet toegankelijk zijn, door de aanleg van riolering of bestrating,  worden bewoners op voorhand op de hoogte gebracht.